De AED (Automatische Externe Defibrillator)

Elke AED moet in geval van nood feilloos functioneren. Het is daarom van groot belang dat uw AED apparatuur goed onderhoudt en dat periodiek onderhoud tijdig wordt uitgevoerd. Helaas wordt het onderhoud van de AED te vaak vergeten. In geval van een cardiologisch incident grijpt de hulpverlener mis en neemt de overlevingskans van het slachtoffer sterk af. Het aanschaffen van een AED is een kostbare zaak maar kan daarentegen een leven redden en verdient daarom zorg en aandacht.

Via deze website kunt u zelf uw AED apparatuur monitoren en up to date houden. Een volledig geautomatiseerd proces waarschuwt wanneer periodiek onderhoud noodzakelijk is. Daarnaast is het belangrijk om de apparatuur het liefst dagelijks te controleren.

Het gebruik van de AED Monitor is 100% gratis.


Overzicht beheerde AED | Periodieke datum wijzigen | AED Logboek | E-mail melding status AED
Voorbeeld: Klik om de foto te vergroten...

Klik om de foto te vergroten...

Klik om de foto te vergroten...

Klik om de foto te vergroten...